Zemljiška knjiga

Aplikacija Listine (Deeds) sinhronizira zapise iz uradnega registra in jih pretvori v digitalne kopije. Ta proces olajša iskanje in obnovo informacij med vsemi listinami, in zagotavlja varno hrambo in prenos podatkov, saj so lahko digitalne kopije listin na več mestih hkrati. Aplikacija omogoča filtiranje oz. iskanje podatkov po atributih kot so: številka dokumenta, imetniku, naslovu, posesti, itd. Ves ta proces v veliki meri zmanjša delo notarjev in drugih uradnih uslužbencev, obenem je delo opravljeno hitreje in bolj učinkovito.

Hitro nalaganje digitalnih ali skeniranih listin na strežnik in preprosto upravljanje z njimi, zagotavlja učinkovito shranjevanje podatkov brez napak. Poleg tega ima uporabnik na voljo napredne funkcije za prilagodljivo iskanje povezanih dokumentov in priklic dokumentov v digitalni obliki.

Funkcionalnosti

  • Napredno iskanje (ime, datum, id številka, drugi parametri ...)
  • Povezovanje listin, poročil, planov.
  • Generiranje certificiranih kopij.
  • Izvedba poročil.
  • Sledenje prodaje zemljišč in prenos validacij vrednotenja.
  • Pretvornik valut in mer.
  • Generiranje pred-nastavljenih obvestil za fizične/pravne osebe
  • Nadzor uporabnikov - določanje dostopa in pravic glede na vrsto uporabnika
Izvejte več