Terenski zajem podatkov

Prostorski podatki so pomemben del vsakega prostorskega informacijskega sistema, saj delovanje sistema zahteva zadostno količino kakovostnih podatkov. Zajem kakovostnih prostorskih podatkov je cenovno in časovno zelo potraten del procesa za vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema.

Naloga pridobivanja podatkov ni zgolj enostaven zajem, s katerim oskrbujemo prostorski informacijski sistem z ustreznimi podatki, pač pa tudi posodabljanje ali dopolnjevanje obstoječih prostorskih podatkovnih baz z novimi podatki ter vzdrževanje obstoječih podatkov. V ta namen smo razvili informacijsko rešitev za terenski zajem podatkov, ki zagotavlja visoko produktivnost pridobivanja podatkov, velik prihranek časa, nižje stroške in kakovostne podatke. Sistem je sestavljen iz dveh komponent:

  • Spletna aplikacija za zbiranje in upravljanje s podatki - infrastruktura v oblaku podpira centralizirano in usklajeno upravljanje s podatki s strani velikega števila uporabnikov.
  • Mobilna aplikacija za terensko zbiranje podatkov - Aplikacija FDC je povezana s sistemom za upravljanje podatkov in podpira dodeljevanje nalog (paketov) nadzornikom na terenu, voden vnos podatkov in nemoteno shranjevanje podatkov v podatkovno bazo. Omogoča zbiranje podatkov tudi v stanju brez internetne ali mobilne povezave, saj se ti samodejno sinhronizirjao z bazo ko je povezavo ponovno vzpostavljena.

Field Data Collection

Zakaj uporabiti naš sistem za zbiranje podatkov:

  • za kakovosten zajem podatkov, visoko produktivnost pridobivanja podatkov, manj naporno terensko delo in zato nižje stroške,
  • za pridobitev dejanski prikaz prostora, ki bo osnova različnim analizam ter poizvedbam po različnih kriterijih,
  • za izvedbo novih funkcionalnosti prostorskega informacijskega sistema.

Sistemska rešitev za terensko zbiranje podatkov podpira tudi masovno digitalizacijo, ki je eden od pristopov za zajem velikih količin prostorskih podatkov. V tak projekt je navadno vključeno veliko število ljudi, torej mora biti orodje za zajem učinkovito in prilagojeno zahtevam specifičnih projektov. Na tak način lahko pri dolgotrajni digitalizaciji prihranimo veliko časa, še bolj pomembno pa je to, da so podatki pridobljeni na tak način kakovostni in z manj napakami.

V spodnjem videu si oglejte kratko predstavitev aplikacije za terenski zajem podatkov: