Prednosti GIS sistemov

Geografski informacijski sistem (GIS) je računalniško podprt podatkovno procesni sistem za učinkovito zajemanje, shranjevanje, vzdrževanje, obdelavo, analize, porazdeljevanje in prikazovanje prostorskih (geografskih) podatkov. Sestavljajo jih tehnični pripomočki, programska oprema, uporabniške aplikacije, baze prostorskih podatkov ter uporabniki. Največja prednost GIS orodij je v tem, da nudijo enostavne možnosti hranjenja, distribucije, reprodukcije in vzdrževanja prostorskih podatkov.

“S pomočjo geografskih informacijskih sistemov do boljšega razumevanja in načrtovanja prostora.”

Technology overview

Naša tehnologija

Sinergise ponuja rešitve, ki so preproste za uporabo in so neodvisne od operacijskih sistemov ter drugih platform. Upravljanje z njimi je mogoče preko grafičnih uporabniških vmesnikov in relacijskih podatkovnih baz. Modularna zasnova in fleksibilnost, olajša izboljšave in integracijo z novimi ali obstoječimi sistemi drugih proizvajalcev.

Poglej rešitve

Data Management

Učinkovito upravljanje s podatki

Večina aplikacij je osnovanih na tehnologiji GiselleTM. To je programsko ogrodje, ki razvijalcem omogoča upravljanje z vektorskimi prostorskimi elementi - poligoni, linijami in točkami - in z njihovimi opisnimi podatki, teksti in drugimi grafičnimi elementi.

Better Decision Making

Lažje sprejemanje odločitev

GIS sistemi uporabnikom nudijo posodobljene, točne in popolne informacije predvsem na račun tega, da so podatki v digitalni obliki, hitro dostopni, ažurirani in natančni.

Time&Costs Savings

Zmanjšanje stroškov & Prihranek na času

Naše GIS rešitve zmanjšujejo stroške in izboljšujejo kakovost prostorskih podatkov potrebnih za sprejemanje odločitev. Do željenih informacij, analiz ali drugih storitev je mogoče priti hitro in enostavno, takrat ko jih potrebujete. S tem prihranite na času in zmanjšate procesne stroške.