Nepremičnine

Upravljanje z nepremičninami je povezano z visokimi vrednostmi in kompleksno proceduro, ki ne dopušča nobenih napak. Podjetje Sinergise je za potrebe Geodetske uprave RS razvilo programsko opremo za masovno vrednotenje nepremičnin. Pri tem je bilo potrebno upoštevati celotno vertikalo - od zemljiškega katastra, preko katastra zgradb in lastnikov, do podatkov nepremičninskega trga.

Spodaj pa si oglejte seznam naših rešitev s katerimi vladnim službam in drugim organizacijam omogočamo hitro in učinkovito upravljanje z evidencami nepremičnin. Dodatne informacije pa najdete v priloženih brošurah.

GIS za nepremičnine

Upravljanje z zemljišči