Naše delo

o nas

Sinergise je visoko tehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem geografskih informacijskih sistemov - GIS, v glavnem na področju kmetijstva in upravljanja z nepremičninami. Naša ciljna skupina so velike organizacije, zato smo orientirani v produkcijo naprednih aplikacij za distribuirano medmrežno GIS editiranje.

Produkte podjetja Sinergise lahko delimo na naslednja področja:

  • Aplikacije za področje kmetijstva kot so orodje za izvajane zakonodaje IAKS (integrirani administrativni kontrolni sistem), kot so GERK - Grafična enota rabe kmetijskih gospodarstev, kontrole na terenu, kontrole z daljinskim zaznavanjem ipd.
  • Aplikacije za upravljanje z nepremičninami - množično vrednotenje nepremičnin, kataster ipd.
  • GIS aplikacije splošnega značaja - namenjene najširši uporabi (spletni atlas Geopedia.si), ali razvite prav za potrebe specifičnega uporabnika

Naše stranke so vladne institucije, kot so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, in ostala upravno-administrativna telesa. Glede na naše geografsko izhodišče smo se najprej orientirali na slovenski trg, v zadnjih nekaj letih pa smo območje delovanja razširili vse od Velike Britanije, preko Balkana, do Mauriciusa.

Sinergise razvija s svojimi strankami partnerski odnos - pri svojem delu nismo omejeni le na izvedbo konkretne projektne naloge, pač pa si prizadevamo za dolgoročnejše, razvojno usmerjeno sodelovanje s strankami in uporabniki naših rešitev. Naši sistemi so lahko nadgradljivi in prilagodljivi, kar omogoča veliko mero fleksibilnosti pri upoštevanju potreb in zahtev posameznih strank in ciljnih skupin.

Sinergise Offices Sinergise Offices