Evidenca trga nepremičnin

Trg nepremičnin je zaradi svoje velikosti težko spremljati in nadzirati. Za ta namen smo vzpostavili aplikacijo »Evidenca trga nepremičnin«, v katero davčna uprava, notarji, nepremičninske agencije ali celo posamezni prodajalci, poročajo posamezne transakcije. V evidenco se ažurno shranjujejo vsi zadnji posli, pregled nad trgom pa je zato hiter in natančen.

Taka evidenca lahko pripomore na večih ravneh:

  • cenilci nepremičnin si lahko pomagajo z realnimi podatki,
  • zainteresirana javnost dobi vpogled na cene nepremičnin na določenem območju,
  • priprava statistik gibanja cen nepremičnin,
  • vir podatkov za pripravo modelov vrednotenja nepremičnin,
  • v povezavi z aplikacijo »množičnega vrednotenja nepremičnin« lahko pri posamezni transakciji ocenimo posplošeno vrednost in takoj opozorimo, v kolikor se prodajna cena bistveno razlikuje od tržne.

Aplikacija je sestavljenja iz treh delov:

  • vnos podatkov (preko aplikacije ali spletnih servisov),
  • javni vpogled v podatke,
  • analiza in statistike.

 

Predstavitev javnega vpogledovalnika v evidenco trga nepremičnin: