Pripis vrednosti nepremičnin

Pripis vrednosti nepremičnin je projekt, sestavljen iz več medsebojno povezanih aplikacij. Te aplikacije sistemsko in tehnično omogočajo izvajanje vrednotenja in davčne politike v zvezi z nepremičninami.

Aplikacije omogočajo učinkovito avtomatizirano ocenjevanje vrednosti nepremičnin in njihovih sestavnih delov. Funkcionalnost aplikacije pomeni velik časovni prihranek in zmanjšanje stroškov napram počasnemu in dragemu posamičnemu postopku. Z aplikacijami se zagotavlja stalen vpogled in pregled nad informacijami s področja nepremičnin.

Projekt Pripis vrednosti nepremičnin je sestavljen iz več aplikacij:

  • Java aplikacije za masovno in sprotno vrednotenje nepremičnin iz registra nepremičnin (REN)
  • Zbirka vrednotenja nepremičnin (ZVN) - Aplikacija omogoča prikaz podatkov o modelih, geometrijskih lastnostih vrednostih con in cenovnih območij ter vpogled v postopek izračuna nepremičnine po posameznem modelu. 
  • Vrednost nepremičnine (VRENEP) - aplikacija je namenjena informativnemu izračunu vrednosti nepremičnin, ki so shranjene v registru nepremičnin (REN). Uporabnik lahko posamezne vrednosti nepremičnine spreminja in tako vidi novo vrednost nepremičnine.
  • Kalkulator nepremičnin (KALKNEP) - Aplikacija omogoča sestavo fiktivne nepremičnine. Uporabnik lahko izbere določen model, mu določi leto obnove, neto  velikost, ter številne druge podatke, ki se uporabljajo pri vrednotenju tega tipa nepremičnine. Namen aplikacije je lažja  predstava o nepremičnini na določeni lokaciji in z določenimi  lastnostmi.
  • Administratorski vmesnik - Administratorski vmesnik omogoča  urejanje, dodajanje ali brisanje podatkov o modelih, ki so uporabljeni pri vrednotenju nepremičnin, kar  omogoča hitro in učinkovito posodabljanje podatkov na področju trga  nepremičnin.

Spodaj si oglejte predstavitev projekta za množično vrednotenje, ki smo ga uspešno izvedli v Azerbaijanu (Baku)

Projekt množičnega vrednotenja v Azerbaijanu

Avtomatski izračun modelov za množično vrednotenje