Giselle Farm Management

Giselle Farm Management je spletni (geografski) informacijski sistem namenjen za kmetijstvo. Kmetom omogoča enostavno in učinkovito upravljanje kmetijskih gospodarstev.

Tehnologija se uporablja skozi proces kmetijskih dejavnosti za upravljanje virov, povečanje pridelka, zmanjševanja vhodnih stroškov, napovedovanja rezultatov, izboljševanja poslovnih praks in drugih dejavnosti.

Analitične zmogljivosti tehnologije omogočajo preučevanje razmer na kmetiji - merjenje in spremljanje učinkov upravljanja kmetijskih gospodarstev, vključno z oceno količine pridelka in analizo tal. Sistem pripomore k zmanjševanju stroškov na kmetiji (gnojila, gorivo, semena, delo, prevoz) ter kmetom pomaga pri sprejemanju pravilnih odločitev glede širjenja proizvodnje, predvsem pa predstavlja orodje za učinkovito upravljanje kmetijskih zemljišč.

Giselle Farm Management scheme

Sistem sestavlja sklop tesno povezanih programskih modulov, kar pomeni da je končna rešitev prilagojena specifičnim potrebam posameznega kmetijskega gospodarstva.

Glavne funkcionalnosti:

  • Različne možnosti uporabe geolokacijskih podatkov.
  • Avtomatizirano in polavtomatizirano zbiranje podatkov med operativnim delom na kmetiji.
  • Analize za izboljšanje vodenja kmetije in zasnovo modela.
  • Vodenje evidenc in dnevnikov.
  • Spremljanje porabe gnojil in škropiv na kmetijskih zemljiščih.
  • Enostavno poročanje in oddajo prijav glede na nacionalne regulative s področja kmetijstva.