Geopedia

geopedia

Geopedia je spletna aplikacija za iskanje, pregledovanje in istočasno urejanje geografskih podatkov za veliko število uporabnikov.

geopedia logo

Vsebuje različne geografske in georeferencirane vsebine, ki prihajajo od najrazličnejših virov. Vse te vsebine se lahko združuje v karte ali se jih označi z najrazličnejšimi značkami, ki tvorijo različne kategorije.

Prijazen grafični vmesnik omogoča hitro in učinkovito delo z velikimi seti podatkov. Uporabnki lahko definirajo in objavijo nove sloje z enostavnim ali naprednim urejevalnikom stila, združijo sloje v karte ter tam nastavijo dodatne možnosti (pogled, filter itd.) ter tako delijo te informacije nadalje. Napredni filtri omogoča še boljši in čistejši pregled podatkov. Poleg vsega tega Geopedia vsebuje močan topološki urejevalnik geometrij, od linij, točk pa do poligonov. Vse podatke, tako tekstovne kot tudi geometrijske, lahko uporabniki izvozijo v najrazličnejše formate in tako uvozijo v druge sisteme.

Za več informacij o aplikaciji obiščite Geopedia Portal.

Geopedia portal

Glavne značilnosti

 • Urejanje rasterskih slojev (topografske karte), vektorski sloji (točkovni, linijski, poligonski) in zanimive točke (prenočišča, restavracija itd.)
 • Enostavno premikanje in približanje zemljevida
 • Prilagajoč levi del za boljšo uporabniško izkušnjo
 • Podpora SVG simbolov ter možnost lastnih simbolov
 • Numerično in geografsko skaliranje
 • Poljubno razvrščanje slojev
 • Zaščita podatkov
 • Večjezičnost
 • Napredni filtri
 • Priprava tematskih kart
 • Uvoz in izvoz podatkov sloja ali zapisa
 • 3D pogled
 • Mobilna podpora

Geopedio lahko uporabljate tudi kot:

 • Servis - sistem in podatki se nahajo na Sinergise strežnikih. Aplikacija je nato integrirana v klienta in podatki prihajajo iz gostujočega sistema.
 • Produkt – celoten sistem se nahaja na drugi lokaciji in uporablja drugo podatkovno bazo.

Integriranje Geopedie v spletno stran

Geopedia omogoča integracijo zemljevida v spletno stran s pomočjo Geopedia vtičnika. Uporabniki morajo sprva ustvariti karto in vanjo vključiti želene sloje. Ta karta se nato uporabi v samem vtičniku. Prednost vtičnika je pregled in kontrola nad podatki tudi iz gostujoče strani. Geopedia vtičnik omogoča poseben API, ki ponuja vrsto operacij za uprabljanje s podatki v vtičniku (prižiganje/ugačanje slojev, približanje na določen zapis, filtriranje podatkov, itd.).

Več informacij

Demonstracije