Register pridelovalcev vina

Aplikacija zagotavlja učinkovito podporo za upravljanje z registrom pridelovalcev vina in njihovimi produkti, kot so grozdje, mošt in vino.

Poleg tega je možno pregledovanje in nadziranje izvedbe kemičnih analiz, mešanja različnih sort vina in kontrole kvalitete. Nenazadnje, aplikacija omogoča tudi izdelavo certifikata o izvoru, kvaliteti in sorti, ter pripravo prodajnega dovoljenja. Na osnovi vnešenih podatkov se nato izda dovoljenje za obnovo vinogradov njihovim lastnikom.