Kmetijski register

Kmetijski register

Kmetijski register (register kmetijskih gospodarstev) je spletna aplikacija, ki vsebuje osnovne podatke o kmetijskih gospodarstvih in njihovih nosilcih.

Gre za krovno aplikacijo za vse sisteme povezane z IAKS - grafično enoto rabe kmetijstva (GERK), registrom skupnih pašnikov, evidencami hmeljišč, oljčnikov, sadovnjakov, vinogradov, itn.

Kmetijski register upravljajo na lokalnih upravnih enotah, pregledujejo pa ga lahko vsi pooblaščeni nosilci kmetijskih gospodarstev.

Glavne prednosti:

 • Varna prijava
 • Celoten pregled vseh kmetijskih gospodarstev
 • Ogled posameznega kmetijskega gospodarstva (nosilec, parcele, živali, oprema, zgradbe itd.)
 • Urejanje posameznega kmetijskega gospodarstva
 • Validacija pri urejanju celotnega gospodarstva
 • Generiranje poročil/certifikatov za zaključena gospodarstva
 • Ustvarjanje sestankov in ogled vseh v koledarju
 • Pregled in generiranje poročil (CSV, XLS)
 • Integriran Register oseb
 • Integrirana Aplikacija za urejanje uporabnikov
 • Sistem za urejanje šifrantov