GERK

LPIS

Sinergise je razvil inovativen in močan nabor orodij, ki temeljijo na Java tehnologiji. Ta orodja pokrivajo vse aspekte GERK-a. Lahko so nameščena v klient - server arhitekturi, v internetnem sistemu, ali pa celo na CD-ju.

Za potrebe izvajanja politike kmetijskih subvencij, smo jih implemetirali v spletnih tehnologijah, z njimi pa je omogočeno urejanje grafičnih in opisnih informacij povezanih z rabo obdelovalnih površin. Aplikacija je vsakodnevno uporabljana s strani stoterih uporabnikov v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji za potrebe subvencijske politike EU v skladu z IAKS regulativo.

LPIS brošura (EN)

Glavne karakteristike:

 • celovitost podatkov
 • izjemne zmogljivosti centralnega sistema
 • preprost za uporabo
 • možnost prilagoditve in stiliziranje slojev
 • editiranje geometrij (točke, linije in poligoni)
 • iskanje po atributih in prostorskih podatkih
 • zapisi o preteklih geometrijah
 • avtomatska dodelitev razvrstitev
 • unikatno identificiranje parcel
 • statistične analize in tematsko mapiranje
 • uvoz in izvoz podatkov
 • zaščiten dostop do vlagateljev
 • identifikacija dvojno prijavljenih površin
 • dodatne funkcionalnosti (3D pogled)
 • Print Template Urejevalnik za urejanje tiskanih pol
 • preverjanje podatkov na mnogih točkah in možnost sočasnega preverjanja z ostalimi sloji
 • zagotavljanje kakovosti - Executive Test Suite (več o tem lahko izveste na tej povezavi)
 • orodje za administracijo strežnika, ki omogoča sledenje končnim uporabnikom
 • orodja za migriranje
 • Config Manager za lažje urejanje konfiguracij

Spodaj si oglejte predstavitveni video.

Izvejte več