Nova aplikacija Zemljišča javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti

Urejanje v Rabi

Na podlagi Zakona o davku na nepremičnine - ZDavNepr, geodetska uprava v registru nepremičnin vodi tudi podatke o deležu površine zemljišča javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. Podatke v register nepremičnin sporočajo organi, ki so pristojni za posamezno gospodarsko javno infrastrukturo.

Aplikacija se imenuje Aplikacija za vzdrževanje grafičnega sloja zemljišč javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. 

Pristojni organi sporočajo podatke preko posebne spletne aplikacije. Aplikacija je namenjena vzdrževanju oziroma urejanju grafičnega sloja zemljišč javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti, ki je izvorni podatek za določitev deleža površine zemljišča pod gospodarsko javno infrastrukturo. V grafični sloj zemljišč javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti so vključeni podatki za naslednje vrste gospodarske javne infrastrukture:

  1. avtoceste
  2. državne ceste
  3. občinske ceste
  4. železnice

Aplikacija omogoča risanje novih ali urejanje obstoječih poligonov. Lahko se vključi različne vrste slojev ter uporabi funkcije prilepljenja robnih točk na meje obstoječih poligonov.