Velik uspeh podjetja Sinergise

Podjetje Sinergise je s partnerji v konzorciju T-Systems International z Evropsko vesoljsko agencijo ter Evropsko komisijo podpisalo pogodbo za vzpostavitev sistema za shranjevanje, procesiranje in distribucijo podatkov sistema Copernicus (Copernicus Space Component Data Access ‒ CDAS) v skupni vrednosti 150 milijonov evrov.

Z razvojem spletne platforme Sentinel Hub smo prvič navdušili predstavnike Evropske vesoljske agencije (ESA) in Evropske komisije (EK) v letu 2016, ko smo prejeli najvišje možno priznanje na področju daljinskega zaznavanja v Evropi, nagrado Copernicus Masters. Od takrat ostajamo pomemben akter pri razvoju vmesniških sistemov za uporabnike satelitskih podatkov. V istem letu je Republika Slovenija podpisala tudi sporazum o pridruženem članstvu v Esi, kar je podjetjem, kot je naše, omogočilo sodelovanje pri razpisih te mednarodne agencije.

2. decembra smo skupaj s partnerji v konzorciju T-Systems International z Eso ter EK podpisali šestletno pogodbo za vzpostavitev sistema za shranjevanje, procesiranje in distribucijo podatkov sistema Copernicus (CDAS) v skupni vrednosti 150 milijonov evrov (naš delež, skupaj s hčerinskim podjetjem, Sentinel Hub GmbH v Avstriji, znaša več kot 20 milijonov evrov). V skupini smo odgovorni za procesiranje in distribucijo podatkov, pri čemer ključno vlogo nosi naš visokotehnološki produkt Sentinel Hub.


Sinergise zaposluje!
Preverite prosta delovna mesta in se pridružite uspešni ekipi pri nadaljnjem doseganju zastavljenih ciljev.


O projektu CDAS

CDAS je največji projekt vzpostavitve infrastrukture za podatke daljinskega zaznavanja na svetu ter eden največjih IT projektov EK. Naša platforma bo več sto tisoč uporabnikom s celega sveta omogočala dostop do podatkov, ki jih producirajo sateliti iz evropskega sistema Copernicus, ki je največji sistem za opazovanje zemlje na svetu.

Grega Milčinski, direktor podjetja, pove, da "Prihodki s strani projekta predstavljajo zgolj del priložnosti, ki se odpira - sistem CDAS bo na voljo tudi komercialnim uporabnikom, prihodki katerih bodo predvidoma presegali večmilijonske zneske letno".

Projekt je pomemben tako za Evropsko Unijo kot tudi za svet. Vzpostavlja se namreč sistem za učinkovito procesiranje satelitskih podatkov opazovanja Zemlje. Ti so ključnega pomena za spremljanje klimatskih sprememb, vpliva le-teh na naš življenjski prostor, kot tudi človeških aktivnosti, ki povzročajo segrevanje ozračja. CDAS predstavlja enotno točko za celoten arhiv zbranih podatkov in posledično sistem, ki ga bodo uporabljale raziskovalne inštitucije, podjetja ter tudi javne ustanove, za razvoj aplikacij, ki uporabljajo satelitske podatke.

CDAS podjetje Sinergise postavlja v osrednji položaj pri razvoju storitev za spremljanje aktivnosti na zemeljskem površju. Primer take storitve je sistem SOPOTNIK, razvit za Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Kot je povedal prof. Krištof Oštir, bo sistem CDAS povsem spremenil obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja in ponudil priložnost za številne nove aplikacije, ki jih bodo razvili tako uveljavljeni igralci kot tudi tisti, ki se z tehnologijo šele spoznavajo. Pomembna vloga Sinergise v CDAS bo imela pozitiven vpliv na celotno področje v Sloveniji in v širši regiji.

V Sloveniji sicer obstaja že širok in raznolik ekosistem podjetij in inštitucij, ki razvijajo produkte na osnovi satelitskih podatkov. To so ZRC SAZU, Center odličnosti Vesolje-SI, SkyLabs, Univerza v Ljubljani, Mariboru in Novi Gorici, Geodetski inštitut ter mnogi drugi.

V preteklih šestih letih smo prejeli izdatno podporo Ese ter slovenske delegacije pri Esi, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo. Za kar se iskreno zahvaljujemo.

Za podrobnejše informacije o samem projektu vas vabimo k branju članka objavljenega v Sentinel Hub publikaciji na Mediumu (v angleškem jeziku).

Obvestilo javnosti

V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo smo 20. decembra organizirali novinarsko konfrenco, na kateri so Tanja Permozer, vodja delegacije pri Esi z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Grega Milčinski, direktor in soustanovitelj podjetja Sinergise ter Krištof Oštir, profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in delegat pri tehničnem odboru za Opazovanje Zemlje pri Esi predstavili pomen vesoljske tehnologije za slovensko gospodarstvo in družbo ter načrte ministrstva na tem področju. Govorci so spregovorili o storitvah Sentinel Hub, njihovi uporabnosti v novinarstvu in vlogi pri zaznavanju podnebnih sprememb ter o priložnostih, ki jih CDAS prinaša za podjetje Sinergise, za Slovenijo in nenazadnje za celoten svet.

Sporočilo za javnost je dosegljivo na strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

O nas

Podjetje Sinergise je bilo ustanovljeno leta 2008 kot spin-off še enega slovenskega visokotehnološkega podjetja - Cosylab. Prve rešitve so bile razvite za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Geodetsko upravo. Te aplikacije so nato razširili po več državah Evropske Unije ter Zahodnega Balkana, pa vse do Mavricijusa v Afriki. V letih 2010 do 2013 so se v okviru Centra odličnosti Vesolje-SI spoznali z vesoljem, nato pa v letu 2015 začeli delati na produktu Sentinel Hub, ki ima dandanes preko 400.000 uporabnikov mesečno, ki izvedejo več kot pol miljarde zahtevkov do več kot 50 PB velike baze satelitskih podatkov. Sinergise ima, skupaj s svojo avstrijsko podružnico, 80 vrhunsko izobraženih kadrov. V preteklih treh letih je imel povprečno 9.3 milijona evrov prihodkov ter 2.8 milijona evrov dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa presega 100.000 evrov.

O konzorciju

Konzorcij, ki bo upravljal s sistemom CDAS, vodi podjetje T-Systems International (Nemčija), partnerji pa so VITO (Belgija), CloudFerro (Poljska), DLR (Nemčija), ACRI-ST (Francija) ter RHEA (Italija).