Sinergise 3D pregledovalnik

Sinergise 3D pregledovalnik

Ena novejših Sinergise-ovih tehnologij je spletni 3D pregledovalnik Slovenije.

Pregledovalnik združi zračne posnetke z digitalnim reliefom, kar skupaj tvori uporabniku prijazen 3D pregled. Ker ni več omejitev le na zračne posnetke, se lahko natančen relief končno vidi na daljavo. Tehnologija temelji na WebGL, kar pomeni preprostost za uporabnika—inštalacije niso potrebne. 3D pregledovalnik lahko dopolnimo tudi s sloji, na primer katastrski podatki, kot so regije, ulice in imena krajev, katere se projicira na 3D zemljevid.

New application for managing land-use

Editing in Land-use

Based on the real-estate tax Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia manages information about land coverage for lands under public infrastructure. Data is managed by authorities, competent for individual infrastructure.

These authorities will provide data through special web application. All the data is managed through graphical layers under infrastructural buildings. These layers are fundamental for assigning land cover procentage under infrastructure buildings. In the applications there are 4 different graphical layers:

Project Hercules

Project Hercules

Sinergise is a partner in the newly funded HERCULES project, a joint collaboration of research institutes, universities, SMEs and NGOs working on a newly funded HERCULES project.

Projekt Hercules

Projekt Hercules

Podjetje Sinergise skupaj z evropskimi raziskovalnimi inštituti, univerzami, drugimi podjetji ter nevladnimi organizacijami sodeluje v projektu HERCULES.

Pages

Prijavite se na Sinergise RSS