Puterea GIS-ului

Un sistem Informațional geografic (GIS) este un sistem informatic pentru captarea, stocarea, verificarea și afișarea datelor referitoare la pozițiile de pe suprafața Pământului. GIS oferă beneficii organizațiilor de toate mărimile și aproape din orice industrie. Există un interes și o conștientizare tot mai mare a valorilor economice și strategice ale GIS-ului.

“Informațiile geospațiale schimbă modul în care abordăm lumea din jurul nostru.” 

Technology overview

Privire de ansamblu asupra tehnologiilor

Sinergise oferă soluții care sunt ușor de utilizat, independente de platformă și care utilizează interfețe grafice pentru utilizator și baze de date relaționale. Design-ul modular pe deplin compatibil cu web-ul și flexibilitatea acestora facilitează îmbunătățirile și integrarea cu sisteme noi sau cu cele existente ce aparțin părților terțe.

Verifică soluțiile

Data Management

Gestionarea eficientă a datelor

Soluțiile noastre sunt bazate pe GiselleTM - un cadru ultramodern de gestionare eficientă a datelor spațiale și de editare pe aplicații desktop sau „thin client”. Acestea , de asemenea, prevăd facilitatea pentru captarea rapidă a datelor în teren cu ajutorul dispozitivelor mobile.

Better Decision Making

Îmbunatatirea procesului decizional

Sistemul capturează datele în momentul creării asigurând că datele despre proprietate și cele colectate sunt consistente și că duc la o mai bună luare a deciziilor în cadrul organizației. Sistemul permite vizualizarea datelor despre impozitul pe proprietate (pe baza rolurilor corespunzătoare) de către cetățeni, inspectorii fiscali și organele de decizie - conducând la transparență și eficiență în colectări.

Time&Costs Savings

Economii de timp si costuri

Soluțiile noastre GIS reduc costurile și îmbunătățesc calitatea informațiilor care sunt necesare pentru a lua decizii. Deținerea de informații corecte atunci când este nevoie de acestea economisește timp și resurse de personal.