Novice

 21 Oct 14

Podjetje Sinergise je v okviru evropskega projekta Hercules (“Sustainable futures for Europe’s HERitage in CULtural landscapES”) zasnovalo in vzpostavilo spletni Knowledge Hub za varstvo in razvoj evropske kulturne krajine.

 20 Oct 14

Razvili smo novo mobilno aplikacijo za zbiranje prostorskih podatkov - Field Data Collection (FDC).

Android aplikacija omogoča učinkovito zbiranje prostorskih podatkov in preprosto poročanje naravnost iz terena. Vključuje napredna GIS orodja za hiter in natančen prikaz ter zajem geografskih podatkov.

 09 Oct 14
CleverMaps in Serbia

V Srbiji smo skupaj s partnerji odprli podružnico, ki se bo osredotočala na rešitve za kmetijstvo.

Za več informacij o podjetju si oglejte spletno stran:

CleverFarm.eu

Naslov podružnice:

CleverFarm d.o.o.
Dvorac Fantast, Bačkotopolski put
Bečej
Serbia

 06 Aug 14
Podružnica v Moldaviji

Republika Moldova je pred kratkim podpisala dogovor o povezovanju z Evropsko Unijo. Za podporo njihovim potrebam na področju upravljanja z nepremičninami in podporo kmetijskim procesom smo odprli hčerinsko podjetje, Laboratory for geographical information systems s.r.l. Podjetje vodi častni konzul Republike Slovenije, Leonard Gorceac.

Prvi projekt je MOLDLIS - razvoj sistema za upravljanje z nepremičninami za S.E. Cadastru. Več informacij o projektu je na voljo tukaj.

 28 May 14
Sinergise 3D pregledovalnik

Ena novejših Sinergise-ovih tehnologij je spletni 3D pregledovalnik Slovenije.

Pregledovalnik združi zračne posnetke z digitalnim reliefom, kar skupaj tvori uporabniku prijazen 3D pregled. Ker ni več omejitev le na zračne posnetke, se lahko natančen relief končno vidi na daljavo. Tehnologija temelji na WebGL, kar pomeni preprostost za uporabnika—inštalacije niso potrebne. 3D pregledovalnik lahko dopolnimo tudi s sloji, na primer katastrski podatki, kot so regije, ulice in imena krajev, katere se projicira na 3D zemljevid.

 25 Apr 14
Začetek projekta MOLDLIS

Sinergise je zmagal na natečaju za projekt "Development of MOLDLIS – a Real Property Information System for Moldova", ki ga financira Norwegian Mapping Authority, rezultate pa bosta uporabljala Agency for Land Relations and Cadastre of the Republic of Moldova in State Enterprise CADASTRU.

Sinergise nastopa kot vodilni partner konzorcija, ki ga sestavljajo:

 25 Feb 14
Urejanje v Rabi

Na podlagi Zakona o davku na nepremičnine - ZDavNepr, geodetska uprava v registru nepremičnin vodi tudi podatke o deležu površine zemljišča javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. Podatke v register nepremičnin sporočajo organi, ki so pristojni za posamezno gospodarsko javno infrastrukturo.

Aplikacija se imenuje Aplikacija za vzdrževanje grafičnega sloja zemljišč javnega dobra pod infrastrukturnimi objekti. 

 14 Dec 13
Aremav Javni pregledovalnik

V začetku decembra smo začeli z novim projektom - pilotski projekt za množično vrednotenje nepremičnin v mestu Sumgait, Azerbajdžan - z naročnikom State Committee on Property Issues Republike Azerbajdžan.

Projekt, ki ga vodi Sinergise, združuje tri partnerje:

 06 Dec 13
Projekt Hercules

Podjetje Sinergise skupaj z evropskimi raziskovalnimi inštituti, univerzami, drugimi podjetji ter nevladnimi organizacijami sodeluje v projektu HERCULES.

 04 Dec 13
GeoCAP 2013

19. MARS letna konferenca se odvija v Vilni, Litva.  Letos sodelujemo na konferenci skupaj s češkim podjetjem CleverMaps, s katerimi delamo na mnogih projektih povezaih z GIS sistemi in kmetijstvom..

Pages