Digitizarea masivă a datelor spațiale

Digitizarea masivă reprezintă una dintre abordările de achiziționare a unui volum mare de seturi de date spaţiale. De obicei, o mulțime de oameni sunt implicați într-un astfel de proiect, astfel cîteva instrumente eficiente de digitizare la îndemînă, care sunt extrem de adaptate pentru sarcina dată, pot salva o mulțime de timp și cel mai important, minimizează posibilitatea erorilor umane în datele achiziționate. În plus, o gestionare bună a lucrului și controlul eficient al calității (QC) sunt esențiale pentru reușita proiectului.

Avînd în vedere aceste lucruri, am dezvoltat un set de instrumente pentru digitizarea în masă. Software-ul asigură suportul tuturor celor trei aspecte importante a proiectelor de digitizare în masă:

 • Gestionarea și monitorizarea lucrului din proiect. Lucrul poate fi împărțit în pachete mai mici prin divizarea spațială a zonei de achiziționare în blocuri. Lucru în cadrul fiecărui bloc este apoi atribuit unui operator. Volumul de muncă a unui singur operator poate fi gestionat prin ajustarea mărimii blocului și prin atribuirea unui număr diferit de blocuri.

  Statuturile blocurilor (de exemplu, atribuit, în process, finalizat) au coduri de culoare și sunt arătate pe hartă, ceea ce permite o estimare rapidă a lucrului care a fost deja realizat. Datorită comodității și simplității de utilizare a vizualizatorului, este posibil de a gestiona și de a menține o bună imagine de ansamblu pentru zonele extinse.

  Monitorizarea performanțelor sistemului permite utilizatorului să găsească rapid punctele problematice. Sistemul raportează erorile și problemele instantaneu și menține statistica performanței. Aceasta poate fi utilizată pentru calcularea diferiților indicatori pe baza cărora poate fi evaluate eficiența și calitatea activității operatorilor.

 • Digitizarea: Suntem capabili să adaptăm software-ul nostru la nevoile specifice a unui anumit proiect. Accesul poate fi limitat la instrumentele necesare pentru executarea sarcinii atribuite. În consecință, chiar operatorii cu mai puţină experienţă pot fi relativ repede învățați cum să utilizeze instrumentele și să ajungă la o performanță înaltă. Unele dintre funcțiionalitățile instrumentelor noastre care s-au dovedit a fi cele mai utile pentru operatorii sunt:

  • Topologia care permite editarea prevenind erorile tehnice pe zonele învecinate
  • Regulile de afaceri privind asigurarea calităţii ce previn introducerea erorilor, atît în datele spațiale cît și în datele alfanumerice
  • Număr minimizat de clickuri necesare pentru îndeplinirea sarcinii
  • Afișarea hărții la scara convenabilă și cu focusarea convenabilă
  • Comenzi rapide de la tastatură
 • CONTROLUL CALITĂȚII (QC): Lucrul operatorilor poate fi controlat utilizînd modulul special Controlul Calității. Unele dintre cele mai utile funcționalități ale modulului QC sunt:

  • Afișarea hărții la scara convenabilă și cu focusarea convenabilă
  • % configurabil de blocuri care trebuie să fie controlate pentru fiecare operator separat, % poate fi mai mic cu un risc mai mic pentru operatorii cu rezultate anterioare bune în cadrul QC.
  • Comentarii pregătite din avans pentru cele mai frecvente erori.

Vezi exemplul de utilizare în prezentarea video de mai jos.